Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác tích cực, rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức, tính cách và chủ yếu là hành vi thói quen đạo đức với chuẩn mực xã hội quy định. Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường dạy học trên lớp và con đường thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

         Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng, là bộ phận hợp thành của giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách học sinh. Các em biết tự giáo dục, tự rènluyện, tự hoàn thiện con người. Có thể nói khái quát hơn việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em mối quan hệ phong phú đa dạng một cách có mục đích, có kế hoạch, có nội dung và phương pháp nhất định. Biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân học sinh.

         Các công trình nghiên cứu về khoa học đã xác định: Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý thức. A. Binet xem trí thông minh là hoạt động có chủ đích được điều khiển từ nội tâm bằng cách xác lập những mối quan hệ giữa chủ thể và hành động. Các nhà nghiên cứu cho rằng: chính trong quá trình sống, học tập, lao động, vui chơi, giải trí... con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách của mình. Vì thế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm, năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần học sinh. Do vậy, cần thiết phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kỹ năng thực hành, giúp cho học sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất của sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng tạo cho các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

          Trong Điều lệ trường tiểu học nêu rõ các yêu cầu giáo dục ngoài giờ lên lớp ở điều 27 chương III: Hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa... các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường, các hoạt động lao động công ích, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

          Xuất phát từ mục đích của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn rất chú trọng đến các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Không chỉ chú trọng tổ chức các hoạt động ở điểm trường chính mà các điểm thôn cũng có các tiết mục múa hát theo nhạc rất riêng của từng điểm thôn. Ngoài ra Nhà trường còn chú trọng đến tổ chức các cuộc thi như: Làm tranh khổ to, khổ nhỏ…     Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động ngoài giờ lên lớp của Nhà trường.

Một buổi tập hoạt động ngoài giờ lên lớp

                  

Các em say sưa thực hiện  HĐ ngoài giờ lên lớp

Các em  thực hiện HĐ ngoài giờ lên lớp rất tốt

Các em rất chú ý khi thực hiện HĐ ngoài giờ lên lớp.

Những lúc rảnh dỗi các em còn cùng các thầy cô giáo trồng hoa làm đẹp cho ngôi trường của mình

Hoa nở rực rỡ là nhờ bàn tay chăm bón của Thầy và trò