Trò chơi đoàn kết giúp các em không những được chơi mà còn được cùng nhau học để củng cố các kiến thức đã học.

       Trò chơi “Mèo đuổi chuột” Tạo cho các em tính đoàn kết và sự khéo léo.

         Ngoài các doạt động vui chơi do nhà trường tổ chức các em cũng cùng nhau chơi các cho chơi vốn có ở địa phương