HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG  PTDTBT TIỂU HỌC TẢ GIÀNG PHÌN NĂM HỌC 2020-2021

         Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng năm học mới 2020-2021. Thực hiện công văn hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thị xã SaPa, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2020 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020-2021; thông qua hội nghị phát động trong CB,CC,VC tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

            Về tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quyên hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. 

Sau đây là hình ảnh toàn cảnh buổi Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng phìn năm học 2020-2021.

 Quang cảnh Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021


Đồng chí Nguyễn Thị Quyên (Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Tả Giàng Phìn ) phát biểu tại Hội nghị.
 


Đc. Hoàng Thị Hoài Thương ( Chủ tịch công đoàn nhà trường) phát biểu tại Hội Nghị
 


Đc. Trần Quốc Tuấn ( Trưởng Ban thanh tra nhân dân Nhà trường) phát biểu tại Hội Nghị

44 cán bộ, GV, NV tham gia Hội nghị
 

Hội nghị diễn ra cởi mở, nghiêm túc khẩn trương.

 

 

                                   Bài ảnh.Trần Quốc Tuấn