LAO ĐỘNG LÀ VINH QUANG

 

      Noi gương bác Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã bôn ba 22 năm ở các nước trên khắp các châu lục để tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, dành cả cuộc đời để lãnh đạo cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, phục vụ nhân dân và đất nước vô cùng tận tụy. Tấm gương lao động vĩ đại của người xứng đáng tỏa sáng và đời đời được dân tộc noi theo. 

    Ngày 8/1/2021. Nhà trường đã tổ chức Buổi lao động đổ sân trường tại sân sau của khu bán trú. Với diện tích trên 100 m vuông. Thầy cô giáo cùng với phụ huynh học sinh tham gia lao động. Có thể nói một hai năm gần đây công tác dân vận của Trường PTDTBT TH Tả Giàng Phìn thực hiện khá tốt. Các thầy cô không chỉ giỏi trong giảng dạy mà còn giỏi các việc của trường như: Hàn xì, xây dựng các công trình nhỏ, sửa chữa hỏng hóc trường học. Buổi lao động thể hiện sự đoàn kết giữa thầy cô giáo và phụ huynh. Thầy cô đã làm khá tốt lời kêu gọi của ngành: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức học tập và sáng tạo.

        Sau đây là một vài hình ảnh về buổi lao động tại điểm trường Lao Chải:
 

Bài và ảnh: Trần Quốc Tuấn.