Ngày hội đọc sách lần thứ 8 trường PTDTBT TH Tả Giàng Phìn

 

Ngày hội đọc sách lần thứ 8 trường PTDTBT TH Tả Giàng Phìn